Εγράφη για μέλους για πρώτη φορά:

  • Αίτησή εγγραφής (δοκίμου) μέλους, άρθρο καταστατικού 3.4. (θα την βρείτε πατώντας εδώ).
  • Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και επικυρωμένη από ΚΕΠ η άλλη υπηρεσία (θα την βρείτε πατώντας εδώ σε word και pdf).

Επανεγγραφή μέλους:

  • Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και επικυρωμένη από ΚΕΠ η άλλη υπηρεσία (θα την βρείτε πατώντας εδώ σε word και pdf).

 

Η διαδικασία με την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του gov.gr

Για να μεταβείτε στην υπηρεσία πατήστε στο εικονίδιο:

Το κείμενο που θα πρέπει να έχει η υπεύθυνη δήλωση είναι το εξής:


Δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη στο πρόσωπο μου και ότι το Σωματείο Αεροσφαίρισης Κω δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ψυχοσωματική βλάβη καθώς επίσης για μερική ή ολική καταστροφή η απώλεια του εξοπλισμού μου αλλά και προσωπικών αντικειμένων πάσης φύσεως, τέλος παραμένω υπεύθυνος για τις πράξεις μου εντός και εκτός παιχνιδιών και διοργανώσεων του σωματείου.


 


Το κόστος εγγραφής για τα νέα μέλη είναι στα 30€ (δίνετε και pacth του σωματείου κατά την εγγραφή) ενώ για επανεγγραφή μέλους είναι στα 20€ ετήσιος. 

Κατηγορίες: Blog - Τα νέα μας

0 σχόλια