Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μεσώ της φόρμας επικοινωνίας παρακάτω.

Τηλεφωνικά:

Με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Σωματείου: Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο στο 695-5658317

Με τον πρόεδρο του Σωματείου: Κώστογλου Γεώργιο στο 694-0775299

Μεσώ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): kosairsoft@gmail.com