Εγγραφή μελών στο σωματείο.

Εγράφη για μέλους για πρώτη φορά: Αίτησή εγγραφής (δοκίμου) μέλους, άρθρο καταστατικού 3.4. (θα την βρείτε πατώντας εδώ). Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και επικυρωμένη από ΚΕΠ η άλλη υπηρεσία (θα την βρείτε πατώντας εδώ σε word και pdf). Επανεγγραφή μέλους: Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και επικυρωμένη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από