Εκτατή Γενική Συνέλευση Σωματείου 27-10-23

Τοποθεσία: Γραφεία Σωματείου

Ώρα: 19:00

Η παρουσία σας κρίνετε υποχρεωτική!


Κυριακή 29-10-23, θα πραγματοποιηθεί παιχνίδι, και προς το μεσημέρι (ώρες 12:00-14:00) θα διεξαχθούν εκλογές στα γραφεία του σωματείου, υπό την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου .

 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης.