Το σωματείο διαθέτει εξοπλισμό (αεροβόλο όπλο τύπου airsoft, αντιβαλλιστικά  γυαλιά) για οποίον/α ενδιαφέρετε να δει και να συμμετάσχει σε παιχνίδι Αεροσφαίρισης .

Βασική προϋπόθεση είναι το άτομο που θέλει να δει/συμμετάσχει να έχει συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας του.